Privacy Statement

Januari 2023

PRIVACY STATEMENT

Januari 2023

BlueRevo respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. In deze privacy statement wordt uitgelegd wat de reden is voor de verwerking, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, behandelen en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens (recht op inzage, rectificatie, blokkering enz.).

Onze bedrijfsgegevens

BlueRevo
Businesspark Friesland-West 33
8447 SL Heerenveen
The Netherlands
info@bluerevo.nl
+31 (0)85 – 11 44 550.

BlueRevo is de handelsnaam van de BlueRevo Holding N.V., geregistreerd onder nummer 81126867 bij de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BlueRevo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankgegevens

De doeleinden

BlueRevo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact d.m.v. telefoon, e-mail en/of webformulieren;
 • Om service te bieden voor diensten of producten die de klant wilt kopen of heeft gekocht;
 • Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering.

De grondslag voor verwerken persoonsgegevens

De grondslag waarop BlueRevo uw persoonsgegevens mag verwerken is:

 • Als er uitdrukkelijk toestemming is gekregen
 • Om een overeenkomst uit te voeren

Persoonsgegevens delen

BlueRevo gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om. We delen persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houdt BlueRevo rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen de gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat uw persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Wijzigingen Privacy Statement

BlueRevo behoudt het recht om deze Privacy Statement aan te passen en bij te werken. We raden dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze gegevensverwerkingen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. BlueRevo werkt op het gebied van IT-beveiliging en software samen met leveranciers die over de juiste middelen en beheerprocedures beschikken om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de gegevens nauwkeurig te houden en om het juiste gebruik ervan te waarborgen.

Cookies

BlueRevo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er wordt gebruik gemaakt van:

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten.
 • Analytische cookies: Deze cookies meten hoe en hoe vaak u onze website gebruikt. Deze informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Hiervoor gebruiken we het programma Google Analytics.

De gegevens die wij verkrijgen met de cookies, delen wij niet met anderen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Recht op verwijdering: U heeft onder omstandigheden het recht om (een deel van) uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op intrekken toestemming: Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming ten alle tijden weer in te trekken.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij BlueRevo en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben, neem dan contact met ons op. Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, vragen wij gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij we u dringend verzoeken om het BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wij zullen het verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Klachten indienen

Als u vermoedt dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u een klacht indienen bij info@bluerevo.nl met in de onderwerpregel ‘Klacht over (…)’..

Disclaimer

Deze website is eigendom van BlueRevo. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en geen advies. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking website

BlueRevo kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Over de disclaimer

BlueRevo behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer staat altijd op deze website.

Questions

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@bluerevo.nl